ZAWODOWCY przyszłości

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości

Kursy zawodowe

E-learning dla kandydatów na mistrzów szkolących w rzemiośle. Przygotowanie do teoretycznej części egzaminu mistrzowskiego w zawodzie

Florysta

Kursy zawodowe

E-learning dla kandydatów na mistrzów szkolących w rzemiośle. Przygotowanie do teoretycznej części egzaminu mistrzowskiego w zawodzie

Elektromechanik

Multimedialne
materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne mają za zadanie nawiązać do treści nauczania przewidzianych programem nauczania i stanowić uzupełnienie wiedzy teoretycznej, pokazując przykładowo praktyczne aspekty pracy lub sytuacji, z którymi mogą zetknąć się uczniowie po rozpoczęciu pracy zawodowej.

E-podręczniki do teoretycznych przedmiotów zawodowych

Multimedialne prezentacje

Odzwierciedlenie treści podręczników w formie do jakiej przyzwyczajeni są uczniowie

Testy sprawdzające wiedzę

Sprawdzenie zapamiętanej wiedzy lub zachęcenie ucznia do pracy w domu

Materiały do dyskusji

Zestawienie zagadnień, pytań lub tez, które nauczyciel może wykorzystać na zajęciach

Teoretyczne treści merytoryczne

Są w formie pliku, który można wydrukować i uzupełniać podczas lekcji tworząc niezbędną notatkę

Schematy zadań praktycznych

Uczeń rozwiązuje zadania mające na celu utrwalenie wiedzy, kształtują także mechanizm systematycznego uczenia się

Scenariusze lekcji

Zawierają informacje na temat organizacji zajęć i szczegółowy opis ich realizacji z wykorzystaniem e-podręcznika

Cieśla

Cukiernik

Elektronik

Elektryk

Fryzjer

Kamieniarz

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter
instalacji sanitarnych

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

Murarz - tynkarz

Operator obrabiarek skrawających

Piekarz

Stolarz

Ślusarz

Tapicer

Wędliniarz