Zawodowcy Przyszłości

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Multimedialne materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne mają za zadanie nawiązać do treści nauczania i stanowić uzupełnienie wiedzy teoretycznej, pokazując praktyczne aspekty pracy lub sytuacji, z którymi mogą zetknąć się uczniowie w ramach nauki zawodu.

Odtwórz wideo

E-podręczniki

E-podręczniki do teoretycznych
przedmiotów zawodowych zawierają multimedialne prezentacje, teoretyczne treści merytoryczne, testy sprawdzające wiedzę, schematy zadań praktycznych, materiały do dyskusji oraz scenariusze lekcji.